PERSONA Piaseczno

Psychiatra

Pomoc specjalisty w Persona

Czasami sama rozmowa nie wystarcza.

Czasami stres jest tak silny lub długotrwały, że wyczerpują nam się nasze naturalne zasoby.

I wtedy musimy się wspomóc lekami, żeby jak najszybciej poczuć ulgę.

Psychiatra

Po wstępnej rozmowie z psychologiem, jeśli będzie taka potrzeba,  pokierujemy Cię do naszego lekarza psychiatry, który dobierze odpowiednie leczenie.

Cennik spotkań z psychiatrą

Pierwszorazowa wizyta dla osoby dorosłej

Trwa ok. 60 minut

  • 250 zł

Pierwszorazowa wizyta dla osób niepełnoletnich od 17 r.ż. (konieczność
obecności opiekuna prawnego)

Trwa ok. 60 minut

  • 250 zł

Kolejna wizyta dla osoby dorosłej

Trwa ok. 30 minut

  • 200 zł

Kolejna wizyta dla osób niepełnoletnich od 17 r.ż. (konieczność
obecności opiekuna prawnego)

Trwa ok. 30 minut

  • 200 zł

Wystawianie zaświadczeń lekarskich dla leczonych pacjentów

  • 50 zł

W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość wystawienia recepty bez
wizyty lekarskiej

  • 80 zł

LEKARZ PSYCHIATRA w Persona

dr Daniel Dudek

Lekarz specjalista psychiatra

Studia medyczne ukończone na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Staże podyplomowe:

  • University Hospital of Leicester NHS Trust w Glenfield (Anglia),
  • Hospital Universitario Walter Candido Fortaleza (Brazylia),
  • Kathmandu Teaching Hospital (Nepal).

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii odbyłem w Oddziale Klinicznym Szpitala Nowowiejskiego, w którym później pełniłem funkcję kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego. Równolegle byłem uczestnikiem szkolenia w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Centrum CBT). W kolejnych latach pełniłem funkcję zastępcy ordynatora Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Szpital Wolski) a następnie pracowałem w terapeutycznym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku.

W pracy klinicznej zajmuję się osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. z:

– zaburzeniami afektywnymi (depresją, chorobą afektywną dwubiegunową), psychotycznymi (w tym schizofrenią),
– zaburzeniami lękowymi,
– zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego (w tym zespołami otępiennymi),
– zaburzeniami związanymi ze stresem,
– bezsenności.

Konsultacje także w języku angielskim.

George Eliot

“Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być…”